Oceňování firem a podílů

Ing. Kateřina Valentová Worschová

Zpracování znaleckých posudků v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady - oceňování podniků
O mně
Ing. Kateřina Valentová Worschová

Absolvovala jsem specializační studium Oceňování podniků v Institutu oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické v Praze. Oceňování podniků, podílů a majetku se věnuji od roku 2008, kdy jsem byla rozhodnutím Krajského soudu v Praze jmenována soudní znalkyní v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady – oceňování podniků. V roce 2010 jsem absolvovala odborný kurz Podnikové kombinace, dispozice s podnikem a proces prodeje/nákupu (M&A) společnosti pořádaný VŠE v Praze – Institut oceňování majetku. Pravidelně absolvuji odborné kurzy se zaměřením na oceňování při přeměnách společností a na účetní a daňové souvislosti oceňování majetku. Všechny nabízené služby poskytuji klientům také v anglickém jazyce.

Zkušenosti

Moji výhodou jsou rozsáhlé zkušenosti v oblasti oceňování podniků, obchodních podílů, vypořádacích podílů, jmění společností, pohledávek a jiného movitého majetku. Mám zkušenosti s oceňováním pro účely přeměn společností. Klientům nabízím nezávislé a objektivní zpracování.

Profesionalita

Klienti mohou očekávat přesně a objektivně zpracovaný znalecký posudek, který odpovídá platné legislativě, mezinárodním oceňovacím standardům IVSC, standardům ČKOM (České komory odhadců majetku) a které je současně zpracované na základě uzancí uznávaných odbornou veřejností.

Diskrétnost

Naprostou samozřejmostí nabízených služeb je dodržování absolutní diskrétnosti, ochrana zájmů klienta, ochrana obchodního tajemství, dodržování termínů a respektování časových možností klientů.Oceňování
  • Oceňování firem / podniků / závodů
  • Oceňování soukromých praxí
  • Oceňování podílů ve společnostech včetně stanovení výše vypořádacího podílu
  • Oceňování jmění pro účely přeměn společností a družstev
  • Oceňování nepeněžitých vkladů
  • Oceňování majetku
  • Oceňování cenných papírů
  • Znalecká zpráva o fúzi
Ing. Kateřina Valentová Worschová
IČ: 71475915
Havířská 1413, Kladno 272 01